Działalność
Naszymi celami są:
1. Informowanie członków ASSB o najważniejszych wydarzeniach, inicjatywach i działaniach w dziedzinie biotechnologii i nauk pokrewnych.
2. Integrowanie studentów Biotechnologii z całej Polski.
3. Integracja z europejskimi środowiskami biotechnologicznymi.
4. Organizacja warsztatów „DNA- Encyklopedia Życia” w największych miastach Polski.
5. Organizacja corocznej konferencji naukowej.
6. Propagowanie rzetelnych i prawdziwych informacji związanych z dziedziną nauki, jaką jest biotechnologia i nauki pokrewne.