Historia
Stowarzyszenie powstało 5 grudnia 1999 roku, w trakcie I Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych Biotechnologii z inicjatywy zgromadzonych tam studentów z całej Polski. Zebrani wtedy studenci spisali swoje pomysły na działalność ogólnopolskiej organizacji, tworząc pierwszy, historyczny już statut Stowarzyszenia, w którym czytamy:
„Celem działania ASSB jest integracja środowiska studentów biotechnologii i innych kierunków, zainteresowanych tą dziedziną wiedzy, z różnych uczelni krajowych (Uniwersytetów, Politechnik, Akademii: Medycznych, Rolniczych i Ekonomicznych), realizowana poprzez współpracę pomiędzy Kołami Naukowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu, poszerzanie własnej wiedzy biotechnologicznej i propagowanie jej w społeczeństwie.”
Przez te kilka lat od założenia ASSB przekonaliśmy się o potrzebie istnienia naszej organizacji. Kolejne Seminaria, po pierwszym w Łodzi, odbyły się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu i cieszyły się bardzo szerokim zainteresowaniem studentów z wielu miast Polski.

Na każdym z kolejnych spotkań członkowie ASSB mają możliwość prezentacji prac naukowych, wysłuchania wykładów zaproszonych naukowców, nawiązywania współpracy pomiędzy uczelniami o różnej specyfice, wymiany doświadczeń pomiędzy kołami naukowymi.
W 2003 roku nawiązaliśmy kontakt z YEBN (Young European Biotech Network) organizacją zrzeszającą studentów biotechnologii z całej Europy.
Styczeń 2006 roku okazał się być przełomowym czasem dla Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii. Rosnąca w siłę popularność i co raz to szersze zainteresowanie nie tylko wśród studentów, ale także i opiekunów Studenckich Kół Naukowych było przyczyną do podjęcia decyzji nadania Stowarzyszeniu osobowości prawnej. W tym celu 3 stycznia 2006 roku, z inicjatywy Koła Naukowego Studentów Biotechnologii "KNBiotech" SGGW, w Pogorzeli Warszawskiej spotkali się prezesi i członkowie większości biotechnologicznych kół naukowych w Polsce. Pogorzel Warszawska zapisała się w historii ASSB jako miejsce uformowania się prawnych podstaw ASSB. Na spotkaniu zatwierdzono nowy Statut Stowarzyszenia, podjęto stosowne uchwały, które w dalszej drodze pozwoliły zarejestrować ASSB w Krajowym Rejestrze Sądowym. Równo po około 2 miesiącach od spotkania Założycielskiego w Pogorzeli Warszawskiej otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z KRS w sprawie rejestracji (nr wpisu KRS: 0000251796).