Kontakt
Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
pok. C101
Konto
PLN: 25 1950 0001 2006 2787 4835 0002
EUR: 95 1950 0001 2006 2787 4835 0003

Numer KRS
0000251796
Mail Stowarzyszenia:
eb.assb@gmail.com
Współpraca z organizacjami studenckimi:
akademickie.assb@gmail.com
Media i marketing:
marketing.assb@gmail.com
Formularz kontaktowy