Rejestracja
Po zakończeniu rejestracji należy dokonać rocznej opłaty członkowskiej wynoszącej 20zł.

Dane do logowania
Dane osobowe
Zapoznałem się ze statutem.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednoczęsnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetważanie moich danaych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii zgodnie z Uchwała o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (DZ. U. 2015. POZ. 2135)