Zarząd
Ze stowarzyszeniem związana od 2011 roku, aktualnie obejmuje stanowisko Prezesa. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku biotechnologia. Studiowała także na Uniwersytecie we Walencji oraz Uniwersytecie Kopenhaskim. W 2015 roku dołączyła do grupy prof. Oleśkowicza-Popiela na Politechnice Poznańskiej, gdzie łączy pracę w projektach badawczych ze studiami doktoranckimi w dziedzinie biotechnologii środowiskowej.
W pracy naukowej jest osobą ambitną, sumienną i zdyscyplinowaną. Posiada doświadczenie w realizowaniu projektów, stawia na rozwój i innowacje. Na co dzień daje się poznać, jako osoba pogodna i komunikatywna. Otwarta na nowe kultury, idee, przedsięwzięcia.
Zafascynowana biologią molekularną i genetyką mikroorganizmów.
Anna Duber
PREZES

Do ASSB dołączyła w 2015r. obejmując funkcję sekretarza. W 2014r. uzyskała stopień magistra biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie studentka II roku studiów doktoranckich na tym samym wydziale w Zakładzie Wirusologii i Immunologii. Pełni funkcję przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WBiB.
Zorganizowana i pracowita. Do powierzonych jej obowiązków zawsze podchodzi poważnie i z pełną odpowiedzialnością. Choć ceni sobie pracę indywidualną, potrafi sprawnie działać w zespole.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie immunologii, zwłaszcza nowotworów i ich wpływu na funkcjonowanie układu odpornościowego oraz całego organizmu.
Adrianna Dudek
SEKRETARZ

Członkiem ASSB jest odkąd zaczęła studiować biotechnologię w 2009 roku. Do Zarządu dołączyła w 2013 zostając koordynatorem ds. Warsztatów 'DNA - Encyklopedia Życia'. Od 2015 pełni funkcję Skarbnika. Ukończyła studia ze specjalnością biotechnologia molekularna na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Przez cały okres studiowania związana była z Kołem Studentów Biotechnologii pełniąc w nim funkcję wiceprezesa i skarbnika. Studia doktoranckie podjęła w 2014 r na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyna Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej. Od 2015 r jest opiekunem pomocniczym Studenckiego Koła Naukowego 'Heterocyklika', które powstało z jej inicjatywy.
Pełna energii optymistka, która wie, jak motywować innych do działania. Pomocna i pracowita, poświęca się podjętym przez nią działaniom i zawsze doprowadza je do końca. Odpowiedzialna i dokładna, można na niej polegać. Ogromne źródło wiedzy, którą lubi dzielić się z innymi w ramach akcji Bałtyckiego Festiwalu Nauki, zajęć laboratoryjnych dla licealistów oraz jako koordynator licznych projektów naukowych. Ponadto poza silnym charakterem naukowca, którego największą pasją jest nauka, realizuje się poprzez pracę edukatorki podczas pokazów edukacyjnych i warsztatów.
Zainteresowania naukowe: synteza organiczna (zwłaszcza układów heterocyklicznych), fluorescencja, badanie mechanizmów molekularnych cząstek aktywnie czynnych, spektroskopia.
Joanna Fedorowicz
SKARBNIK

Po raz pierwszy uczestniczyła w konferencji organizowanej przez ASSB w 2015 roku i od razu dołączyła do Stowarzyszenia. Obecnie sprawuje funkcję koordynatora ds. mediów i marketingu.
Studiuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej na kierunku Biotechnologia. W roku 2014/2015 zaczęła pełnić funkcje prezesa Koła Studentów Biotechnologii
Jest energiczną i dobrze zarządzającą osobą. Zawsze wywiązuje się z swoich obowiązków, a przy tym robi to z zapałem i wielkim poświęceniem. Skutecznie koordynuje liczne wydarzenia związane z działalnością jej koła, obejmujące m.in. wykłady otwarte na Politechnice Gdańskiej. Na co dzień godzi pracę ze studiami, zarządzaniem kołem studenckim oraz wolontariatem w Gdańsku. Razem z członkami Koła Studentów Biotechnologii stara się szerzyć wiedzę na temat Biotechnologii podczas warsztatów takich jak DNA- Encyklopedia Życia, FOKA, BFN czy też szkoleniach, które organizowane są na uczelni.
Zainteresowania naukowe: antybiotyki- ulepszanie produkcji w hodowlach płynnych i stałych, antybiotyki polienowe- modyfikacje w celu zwiększenia selektywności.
Aleksandra Iwanowska
KOORDYNATOR ds. mediów i marketingu

Do ASSB dołączył w 2014 roku obejmując funkcję prezesa Stowarzyszenia. Obecnie koordynator ds. mediów i promocji. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku biotechnologia leków. Były członek a obecnie członek honorowy Koła Studentów Biotechnologii Politechniki Gdańskiej, w którym pełnił funkcje wiceprezesa i koordynatora ds. projektów naukowych. Uczestnik studiów doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które realizuje na Katedrze Chemii Medycznej.
Wytrwały i skuteczny w działaniu. Z poświęceniem wykonuje swoje zadania. Pasja stanowi dla niego główne źródło energii i motywacji. Ogromny zwolennik popularyzacji nauki. Poprzez działalność w Kole Studentów Biotechnologii przez kilka lat organizował wykłady otwarte dla mieszkańców Trójmiasta a także uczestniczył w ogólnopolskich warsztatach „DNA-encyklopedia życia”.
Zainteresowania naukowe: farmakologia molekularna i komórkowa, w szczególności nekroptoza, jako cel molekularny w terapii przeciwnowotworowej, choroby neurodegeneracyjne.
Szymon Kowalski
KOORDYNATOR ds. mediów i marketingu

Dołączyła do ASSB w 2015 r. obejmując zarazem stanowisko Koordynatora ds. współpracy z organizacjami studenckimi. Obecnie studentka II roku licencjatu biotechnologii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełni obowiązki Wiceprzewodniczącej Studenckiego Koła Biotechnologów „Przybysz” przy Uniwersytecie Wrocławskim.
Drobiazgowa i kreatywna. W działaniu stawia na współpracę, ponieważ razem można zdziałać więcej niż w pojedynkę. Nigdy się nie poddaje i stara się zdopingować tych, którzy tracą cierpliwość. Uwielbia szerzyć naukę wśród dzieci i dorosłych. Mimo niewielkiego doświadczenia naukowego buduje podstawy do dalszego rozwijania zainteresowań wśród członków własnego Koła przez aktywizację do przygotowania warsztatów, doświadczeń, sesji referatowych oraz konferencji.
Zainteresowania naukowe: herpeswirusy, szlaki sygnalizacji komórkowej.
Paulina Miśkowiec
KOORDYNATOR ds. współpracy z organizacjami studenckimi

Zmotywowana i komunikatywna członkini zarządu Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii. Obecnie również studentka Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów FERMENT.
Bardzo dobrze koncentruje się na swoich zadaniach oraz lubi wyznaczać sobie coraz ambitniejsze cele. Posiada duże umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne. Potrafi również motywować ludzi.
Zainteresowania naukowe: biologia molekularna, genetyka.
Agnieszka Dąbrowska
KOORDYNATOR ds. Ogólnopolskich Warsztatów DNA – Encyklopedia Życia